Management sporazumijevanja (VerständigungsManagement)

 

Metoda

Management sporazumijevanja (njem. “Verständigungs-
Management”) je posebna vrsta komunikacije. Riječ “Verständigung” se odnosi na proces komuniciranja vođenog ciljem da se stajalište sugovornika u potpunosti razumije. Istovremeno se riječ “Verständigung” odnosi i na rezultat toga procesa, a to je sam sporazum. Jasno obrazloženje vlastitog stajališta i vlastitih ciljeva je vrlo važno, no uz to se vlastiti interesi i interesi sugovornika moraju uskladiti. Usmjerenost prema cilju vezuje se sa poštovanjem, dok se vlastita korist uvjetuje poštenjem.

Osnove ove metode sporazumijevanja su modeli komunikacije njemačkog psihologa Prof.-a Dr. Friedemanna Schulz von Thuna  te principi rješavanja sukoba švicarskog psihoterapeuta Dr. Christopha Thomanna.

 

Važnost i primjena

U poslovnom životu Management sporazumijevanja je neophodan. Niti jedan ugovor ili projekt nije moguće uspješno privesti kraju bez suglasnosti. Usprkos tome poslovan život je nerijetko ispunjen mnoštvom nesporazuma. Oko 30% ukupne produktivne energije unutar radne zajednice troši se na rješavanje nezadovoljavajućih međuljudskih odnosa, nesporazuma i sukoba - energije koja bi se mogla iskoristiti u produktivne svrhe. Na taj način radne zajednice, osim što beskorisno troše energiju, razbacuju se vremenom i novcem. Namjera Managementa sporazumijevanja je poboljšanje međuljudskih odnosa općenito, a posebice odnosa u radnim zajednicama, kako bi poslovni procesi protekli bez problema stvarajući ozračje kreativnosti, učinkovitosti i životne radosti.

 

Kocka sporazumijevanja
(njem. 'Der VerständigungsWürfel')

Kocka sporazumijevanja je instrument Managementa sporazumijevanja (“VerständigungsManagement”). Riječ je o svojevrsnoj trodimenzionalnoj 'check'-listi za svjesno komuniciranje i sporazumijevanje. Može se koristiti za pripremu zahtjevnijih razgovora sa kupcima, klijentima i djelatnicima. Bez obzira na udaljenost različitih stajališta osoba uključenih u poslovni projekt nužno je tu udaljenost premostiti kako bi se postigao sporazum i postigla usmjerenost zajedničkome cilju. U takvim slučajevima Kocka sporazumijevanja može itekako pomoći: donošenje odluka je olakšano jer je omogućeno pronalaženje vlastitog stajališta koje se može, uz poštovanje prema drugima, jasno iskazati.

Kocka sporazumijevanja se temelji na tzv kvadratu komunikacije Friedemanna Schulz von Thuna. Kocka se sastoji od šest stranica u boji, sa tekstom s unutarnje i vanjske strane. Simbolično prikazuje osobu odnosno radnu zajednicu koja se Kockom koristi. Kocka je ustvari trodimenzionalna uputa za učinkovit proces vlastitog preispitivanja. Na pitanja koje Kocka postavlja potrebno je dati odgovore prije no što se započne sam proces sporazumijevanja. Tako korištena Kocka daje naputke koji pomažu u sprječavanju sukoba te omogućuje neometan i učinkovit tijek sporazumijevanja. Cijeli proces završava upravo kako je poželjno – postiže se obostrani sporazum koji podrazumijeva obazrivost prema interesima svih uključenih strana.

 

Moja ponuda

Radim kao savjetnik za komunikaciju od 1999. godine. Na svojim seminarima predajem osnove Managementa sporazumijevanja primjenjive potrebama mojih klijenata.

U slučaju sukoba, koji sprječavaju rad između dviju ili više stranaka, nudim posredničke razgovore. Cilj takovih posredovanja je razjašnjenje objektivnih i emocionalnih uzroka sukoba.

Svoje upite, za koje Vam rado stojim na raspolaganju, molim vas šaljite na e-mail adresu:

dialog@verstaendigungsmanagement.de.

 

Dr. Daniela Dujmić-Erbe